مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه پرستاری و مدیریت منابع انسانی فعالیت میکنم بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.
چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمان شما مفید باشد روحیه بالای کار تیمی و توان حل مساله من است. شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت های حرفه ای من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد علاقه مندی بالای من به حوزه منابع انسانی است.

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1377
  کارشناسی پرستاری
  گرایش پرستاری /دانشگاه آزاد استهبان / معدل 17.7

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  درمانگاه محمد رسوال الله
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: بخش فوریت ها مشغول به کار بودم

 • مهر ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۵
  بیمارستان مسلمین
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: 4 سال پرستار اورژانس بیمارستان
  6 سال پرستار بخش داخلی زنان
  رابط کنترل عفونت و رابط حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بیمارستان

 • مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۴
  بیمارستان علی اصغر
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: 1سال پرستار بخش داخلی

 • مهر ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۸۱
  بیمارستان قلب الزهرا
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: 2 سال پرستار بخش ccu

 • مهر ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۷۹
  بیمارستان نمازی
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: 2 سال طرح در بخش اتفاقات داخلی مشغول به کار بودم

https://.com