مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش صنعتی /دانشگاه رجاء

دانش تخصصی

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com