مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه ازاد اردبیل / معدل 16

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت ابادگران ثمین سبلان
    مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
https://.com