مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم برق-الکتروتکنیک
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای پسران خور / معدل 16.8

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com