مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کارشناسی حسابداری وکاردانی امور مالی
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

پروژه ها

 • 1395
  پروژه ضعف سیستم های اموزشی در دانشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو بودن در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی ومذهبی در دانشگاه عضو بسیج بودن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اشنایی کامل با نرم افزار افیس با مدرک معتبر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی کامل به نرم افزار افیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: داری مدرک f2
دانش تخصصی
 • اشنایی کامل با نرم افزار افیس با مدرک معتبر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com