مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابرسی /دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز / معدل 17
  • 1384 تا 1388
    کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
    گرایش مربیگری /دانشگاه آزاد اسلامی - ورامین پیشوا / معدل 16
https://.com