مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1394
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه علوم وفناوری سپاهان

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com