مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی نقشه برداری
  /دانشگاه آزاد واحد اسلامی سنندج / معدل 15.24

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • land desktop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com