مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد تبریز / معدل 14.09

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  مخابرات قم
  تکنسین خرابی و راننده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیر و نگهداری و اسمبل کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتو شاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیر و نگهداری و اسمبل کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com