مختصری از من

من به عنوان یک مهندس برق علاقمند به همکاری در محیطی هستم که انتظاراتش سطح دانشی و مهارتی من را به چالش کشیده و سبب رشد فردی و مهارتی ام شود. سخت کوشی و پشتکار من در کارها از خصوصیات بارز من می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد / معدل 16.13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی مدارات الکترونیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: plc-level

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی مدارات الکترونیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: plc-level
https://.com