مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی کوثر / معدل 19

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com