مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد كارشناس ارشد برق قدرت
  گرایش قدرت /دانشگاه اهواز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت هاي خصوصي
  مهندسی برق/ شبكه هاي برق

دانش تخصصی

 • برق قدرت شبكه و پست ها و ابزار دقيق
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي ارشد
دانش تخصصی
 • برق قدرت شبكه و پست ها و ابزار دقيق
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي ارشد
https://.com