مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی گفتاردرمانی
  /دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  بیمارستان رازی تبریز
  پزشکی درمانی/پرستاری// گفتاردرمان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com