مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی پرستاری
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دانشکده پرستاری و مامایی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۱
  فروشگاه لباس آلفا
  فروش و توزیع البسه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت در باشگاه فوتبال شهید قاسمی شهرستان رودسر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com