مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم حسابداري

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  انتشارات كاگو
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com