مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
    گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین واحد باراجین / معدل 16

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شرکت کشت و صنعت طلاچین
    صنایع غذایی/ کارشناس کنترل کیفی - مسِئول فنی
https://.com