مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فروشگاه صیادی
  مدیر فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش رزمی کونگ فو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات تخصصی ایز ایران
 • تعمیرات تخصصی لب تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایز ایران

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: ویزوال بیسیک

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سخت افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات تخصصی ایز ایران
 • تعمیرات تخصصی لب تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایز ایران
https://.com