مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  فروشگاه پلاسکو نیسی
  مالی و حسابداری/ صندوقدار
 • خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  سوپر مارکت آل کثیر
  مالی و حسابداری/ مسئول فروش
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  فروشگاه مواد غذایی موسوی
  مالی و حسابداری/ صندوقدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه
دانش تخصصی
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com