مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش صنعتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی پارس الکتریک / معدل 14.16
 • 1376 تا 1379
  دیپلم کارودانش
  گرایش کاربرد کامپیوتر در امور مالی / معدل 13.43

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  مهندسی سازه صنعت بادبند
  سرپرست واحد حراست و ترانسپورت

  توضیحات: بدلیل پیگیر بودن امور محوله و نیز توانایی در انجام کار تیمی و گروهی، با نظر مدیران شرکت، در اکثر بخشها با سمت کارشناس یا سرپرست واحد، با شرکت همکاری داشتم.

 • بهمن ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  ایمن ابزار ایرانیان
  مدیر فروش
 • بهمن ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۴
  علاءالدین
  راه اندازی و بهره برداری کامل سیستم حضور و غیاب شرکت دنیای پردازش(pwlan)

  توضیحات: در این شرکت، همکاری به صورت پاره وقت جهت راه اندازی سیستم حضور و غیاب کارخانه با دارا بودن 400 نفر پرسنل در دو شیفت روز و شب، بود. که در طول مدت همکاری ، این امر محقق گردید.

 • شهریور ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۶
  مهندسی سازه فلز پایدار
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر بازرگانی داخلی

  توضیحات: فعالیت اینجانب در این شرکت، در دو بخش کارخانه و دفترمرکزی بوده که در کارخانه عهده دار مسؤلیت واحد اداری و مالی و در دفترمرکزی بخش تدارکات را عهده دار بودم. مهمترین اقدام اینجانب در کارخانه، راه اندازی واحدهای انبار، اداری و مالی بود که در زمینه اداری نیز، مکانیزه نمودن سیستم حضور و غیاب، مهمترین اقدام اینجانب بود.

 • تیر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۴
  پژوهش توان
  کنترل کیفیت
 • خرداد ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۴
  مهندسی سازه صنعت بادبند
  مسؤل امور اداری

  توضیحات: از مهمترین اقدامات اینجانب، مکانیزه نمودن سیستم حضور و غیاب کارخانه با دارا بودن 150 نفر پرسنل که نتیجه آن، کاهش هزینه های حقوق و دستمزد و رضایتمندی کارفرما و کارکنان، می باشد.

https://.com