مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی فناوری اطلاعات
    گرایش چند بخشی /دانشگاه پیام نور بهبهان / معدل 13

افتخارات

  • 1387
    کسب مقام سوم مسابقات وزنه برداری( لیفت)
https://.com