مختصری از من

داراي شخصیت ESFJ:
اشخاصی خون گرم ، معاشرتی و دوستانه هستند . به شدت اجتماعی هستند و وقتی از دیگران فاصله می گیرند بی قرار می شوند . دوست دارند که مورد نیاز باشند و از کارشان تشکر و قدردانی شود. آنها به نیازهاي دیگران بیش از نیازهاي خود بها می دهند و به معیار هاي اجتماعی توجه دارن
*مهربان ، دلسوز و ملاحظه کار هستند .
*به بهترین کیفیات اشخاص توجه می کنند و رفتار اشخاص مورد نظر خود را آرمان سازي می کنند.
*به جزئیات بها می دهند . دقت می کنند همه چیز با کارائی انجام شود.
دوست دارند همه کسانیکه با آنها همکار هستند در شمار دوستان آنها باشند
*اهل کمک و تعاون هستند ، خدمت گذار هستند و دوست دارند به دیگران کمک کنند.
*در بر خورد با دیگران گرم و صمیمی هستند.
*دوست دارند در محیطی عاري از تضاد و تنش کار بکنند. دوست دارند به دیگران کمک کنند تا به شکلی هماهنگ به سمت هدف
مشترك خود حرکت کنند.

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تخفیفان
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش
 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت دانش بنیان راستی پویان کارآفرینی شریف
  کارشناس عملیات و فروش و ارتباط با مشتری
 • خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  stem tech
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه کتاب هاي روانشناسی - وبگردي- ترجمه مقالات انگلیسی ( در حوزه ي فناوري اطلاعات و بازاریابی ) ورزش - باغبانی - نقاشی -
 • دورهمی هاي دوستانه - تماشاي فیلم - آشپزی - طبیعت گردي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com