مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش مدیریت تکنولوژی /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
  گرایش سیستم /دانشگاه تهران
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس درس اقتصاد مهندسی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • 1391
  تدریس کارگاه های آموزشی تخصصی مهندسی مخابرات سیستم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com