مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی / معدل 15
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد هشترود / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه اعتباری آرمان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رئیس اداره خدمات نوین

  توضیحات: راه اندازی و پشتیبانی خودپرداز (ایران نارا)
  مدیریت و کاربری نرم افزار صدور کارت ATM
  مدیریت،کاربری و پشتیبانی اینترنت بانک

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه اعتباری آرمان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

  توضیحات: برنامه نویسی (C#)
  طراحی و پیاده سازی پایگاه داده (SQL2005)
  پشتیبانی سیستم سازمان الکترونیک پیوست
  پشتیبان سیستم بانکی (سیمیا 4 و 5)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی و نرم افزار دستگاه های خودپرداز
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت ایران نارا
 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و گرافیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سازمان الکترونیک و مدیریت اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پیوست
 • نرم افزار کارگزینی و حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پیوست
 • نرم افزار حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پیوست
 • نرم افزار مالی و انبار و اموال
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پیوست
 • خدمات فناوری اطلاعات و تیکتینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت دانا پرداز قشم
 • نرم افزار بانکی (سیمیا)
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت بهستان رایان
 • راه اندازی و نرم افزار دستگاه کارت ساعت
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سپید سیستم
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی و نرم افزار دستگاه های خودپرداز
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت ایران نارا
 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و گرافیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com