مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت صنایع شیمیایی زنجان بهپو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های ارتباطی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن دوره
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کار با نرم افزار هلو
 • نرم افزار مالی پاساک
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کار به اضافه گواهی نرم افزار پاساک
 • نرم افزار انبار پاساک
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کار با نرم افزار
 • نرم افزار حقوق و دستمزد پاساک
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کار
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ارتباطی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن دوره
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
https://.com