مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1396
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه حافظ شیراز_هنر و معماری شیراز / معدل 18.98
https://.com