مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی ایران مشهود
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی صفحات وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی کارت ویزیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی لوگو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پشتیبانی سیستم های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی صفحات وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی کارت ویزیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی لوگو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com