مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1381
  دیپلم دیپلم مکانیک
  گرایش کار و دانش / معدل 13.72

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کیهان آسانبر البرز
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ راه انداز

  توضیحات: نصب و راه اندازی آسانسور و کلیه خدمات تعمییر و نگهداری

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  قطعات توربین
  حفاظت فیزیکی

  توضیحات: سرپرست حفاظت فیزیکی مسئول سیفت

 • مهر ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۷
  ایران خودرو
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور پرس

  توضیحات: اپراتور پرس قطعات خودرو

دانش تخصصی

 • راه انداز اسانسور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • راه انداز اسانسور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com