مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آیت الله خامنه ایی / معدل 14.67

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
    شرکت تهران برکلی
    سخت افزار و شبکه/ تکنسین کامپیوتر
https://.com