مختصری از من

شماره تماس 09164911078
کد ملی 4200236524

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 17
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی شیراز / معدل 16.3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  همکاری در نگارش کتاب
 • 1395
  تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان
 • 1394
  حل تمرین درس کنترل خطی در دانشگاه صنعتی شیراز
 • 1393
  حل تمرین درس معادلات دیفرانسیل در دانشگاه صنعتی شیراز حل تمرین درس ریاضیات مهندسی در دانشگاه صنعتی شیراز

پروژه ها

 • 1396
  شبیه سازی بهبود دقت موقعیت و وضعیت سیستم ناوبری تلفیق شده INSوGPS با استفاده از فیلتر کالمن EKF
  انجام دهنده
 • 1396
  طراحی کنترل کنندهLQR و LQG برای تعادل پاندول معکوس
  انجام دهنده
 • 1396
  استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد برای تشخیص بیماری هپاتیت
  کمک یار
 • 1396
  شبیه سازی سیستم های کنترلی با بیش از 3 متغیر با الگوریتم sliding mode در متلب
  انجام دهنده
 • 1396
  شبیه سازی فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدیHEKF برای بهبود موقعیت سیستم ناوبری تلفیق شده GPSINS
  انجام دهنده
 • 1396
  شبیه سازی فیلتر کالمن تطبیقی با استفاده از دینامیک خطا برای بهبود موقعیت سیستم ناوبری تلفیق شدهGPSINS
  انجام دهنده
 • 1396
  بهبود دقت موقعیت سیستم ناوبری در هنگام قطع بودن سیگنال GPS با کمک شبکه های عصبی و استفاده از فیلتر کالمنKF
  انجام دهنده
 • 1396
  موضوع تز ارشد:عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:تلفیق اطلاعات GPSINS با کمک شبکه عصبی در زمان قطع بودن سیگنال GPS
  انجام دهنده
 • 1395
  کنترل ترافیک تقاطع شهری با استفاده از منطق فازی
  انجام دهنده

  توضیحات: در این پروژه یک چهار راه در نظر گرفته شد .با تعداد خودرو ک در حال تردد می باشند و با استفاده از منطق فازی مدت زمان چرتغ سبز و قرمز مشخص گردید که ترافیک زیادی اجاد نشود

 • 1395
  شبیه سازی با متلب

  توضیحات: طراحی پیش جبران ساز استاتیکی ، طراحی کنترل فیدبک حالت با رویتگر مرتبه کامل ، طراحی کنترل فیدبک حالت با رویتگر های مرتبه کاهش یافته ، طراحی سیستم های ردیاب با فیدبک حالت ، طراحی فیدبک حالت با کنترل انتگرال ، شبیه سازی با متلب ، طراحی کنترل کننده حلقه بسته به روش ترتیبی ، طراحی کنترل کننده با روش جایابی ساختار ویژه وردیابی با ساختار ویژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو فعال بسیج دانشگاه صنعتی مالک اشترو پایگاه شهری نوراباد
 • شرکت در بحث های فرهنگی و سیاسی (دو دوره به عنوان سرگروه رایانه در انتخابات حضور داشته ام)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی برق کنترل
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی برق گرایش کنترل

ابزار و نرم افزار

 • PLC S7 300400
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • math type
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • efo fex
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • simulink Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق کنترل
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی برق گرایش کنترل
https://.com