مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش تكنولوژي الكترونيك /دانشگاه آزاد ماهشهر

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۴
  شركت كيوان انرژي خليج فارس
  مسئول دفتر/ مدير آمار و بايگاني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشي در شركت ها بدون مدرك

ابزار و نرم افزار

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره زبان بدون اخذ مدرك

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرك
دانش تخصصی
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشي در شركت ها بدون مدرك
https://.com