مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در زمینه های مدیریتی

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی مقدماتی با نرم افزار ژئولاگ
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی مقدماتی با فتوشاپ
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com