مختصری از من

علاقمند به کار در فضای آموزشی و تربیتی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز / معدل 17.62

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  کارخانه پارسیان بتن
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق (فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی) را دارا هستم
 • امور فرهنگی
 • کتابخانه
 • فضای سبز
 • فعالیتهای عمرانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • نرم افزار ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری آسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com