مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  طرح و آفرینش منظر
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر داخلی

  توضیحات: زمینه فعالیت این شرکت طراحی ،نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی است و مسئولیت من در این شرکت هماهنگی جلسات بین کارفرما با مهندسین شرکت ،محاسبه هزینه پروژه ها و تنظیم گزارشات پروژه های نظارتی است .
  دلیل اصلی درخواست شغل جدید 1-بی ربط بودن زمینه کاری با زمینه تحصیلی
  2-نداشتن آینده شغلی در این حرفه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس اقتصاد مهندسی در آموزشگاه کنکور
 • 1394
  پروژه پایانی دانشگاه(زنجیره تامین کارخانه های بزرگ ماشین سازی)
 • 1393
  بررسی خط تولید توچی چرخ 405 (بررسی مراحل تولید ،شبیه سازی خط تولید بررسی ایرادات خط تولید و ارائه راه کار های قابل اجرا)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی بهراد با نمره 100
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی بهراد با نمره 96از 100
 • rational rose
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • easy fit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی بهراد با نمره 96 از 100

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com