مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد / معدل 13.37

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت شمس عمران
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشجناس عمران
 • تیر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت آسفالت طوس
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس عمران

دانش تخصصی

 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: متره و بر آورد و تهیه صورت وضعیت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: Certified welding inspector

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: متره و بر آورد و تهیه صورت وضعیت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: Certified welding inspector
https://.com