مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه احرار / معدل 15.18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  قطعات خودرو اتحادیه نوین
  مهندسی مکانیکهوافضا/ کارشناس فنی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  فراوری ساخت
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  ساخت ربات

افتخارات

 • 1389
  داشتن چند ایده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرمافزار کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: آریا
 • SQA
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتحادیه نوین

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: آریا
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: آریا

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: پاسارگاد
دانش تخصصی
 • نرمافزار کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: آریا
 • SQA
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتحادیه نوین
https://.com