مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه شهرکرد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت خصوصی
  مهندسی عمران/ معماری/ رییس دفتر فنی-سرپرست کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  3مقاله علمی چاپ شده تدریس خصوصی دروس عمران تدریس صورت وضعیت نویسی(متره و برآورد)

پروژه ها

 • 1390
  انبوه سازی مسکن
  رییس دفتر فنی-رییس کارگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تهیه صورت وضعیت-نفشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تدبیر-CAD-ETABS-SAFE-SAP2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه صورت وضعیت-نفشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com