مختصری از من

به دلیل مهم بودن رشته تحصیلی و کاربرد آن در زمینه ارتباطات امن و کم بودن فارغ التحصیل در این زمینه می توانم کمک زیادی به بهبود روش های ارتباطی در زمینه امنیت انجام دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات امن و رمزنگاری /دانشگاه تبریز / معدل 17.15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تبادل اطلاعات در بستری امن با استفاده از رمزنگاری اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تبادل اطلاعات در بستری امن با استفاده از رمزنگاری اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com