مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Qt Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Qt Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com