مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1388
  دیپلم کار و دانش
  گرایش کاربری رایانه / معدل 13.32

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۸
  شرکت زیارتی انصار پیشتاز قم
  کار با رایانه

  توضیحات: کار من مانند همه متصدیان رایانه ثبت نام اشخاص در دفتر زیارتی بود ولی به علت رسیدن مهلت خدمت مقدس سربازی مجبور بودم از این شغل انصراف بدهم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال

دانش تخصصی

 • کاربری رایانه
  60% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر

ابزار و نرم افزار

 • اینترنت - کار با رایانه Word Powerpoinit
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 1 و 2
دانش تخصصی
 • کاربری رایانه
  60% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر
https://.com