مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
  گرایش فناوری مواد غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم دارویی / معدل 18
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم و صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com