مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
  گرایش جامعه شناسی /دانشگاه آزاد / معدل 17
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  کتاب فروشی پارسیان
  مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com