مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی IT
    گرایش IT /دانشگاه آزاد پرند
https://.com