مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی کرمانشاه / معدل 15.17
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران / معدل 16.18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت نفت پاسارگاد
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند پشتیبانی
 • مهر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  دانشگاه آزاد سماء
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ استاد دانشگاه

  توضیحات: به صورت حق التدریس به عنوان استاد دروس تخصصی کامپیوتر مشغول به کار بوده ام.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  حق تدریسی در دانشگاه آزاد سماء
 • 1391
  حق تدریس در دانشگاه آزاد سما گچساران
 • 1391
  سال 1391 به صورت حق تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی - سماء واحد گچساران 12 واحد در دو ترم انجام گردید.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: قانون کار و تامین اجتماعی
 • نرم افزار منابع انسانی جهت آموزش پرسنل (جام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرام افزار آموزش جام
 • کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
 • کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
 • طبقه بندی مشاغل (G20)
  100% Complete
  عنوان مدرک: طبقه بندی مشاغل (G20)
 • ایمنی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی عمومی
 • اطفاء حریق
  100% Complete
  عنوان مدرک: اطفا حریق
 • تعمیرات و نگهداری Paperless
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات و نگهداری Paperless
 • نیاز سنجی آموزشی با رویکرد طراحی مدلهای شایستگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نیاز سنجی آموزشی با رویکرد طراحی مدلهای شایستگی
 • آشنایی با استاندارد ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با استاندارد ISO 10015
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیین نگارش و مکاتیات اداری
 • طراحی ، تولید و پیاده سازی سیستم نیازسنجی آموزشی کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و تولید و پیاده سازی سیستم نیازسنجی آموزشی کارکنان
 • کمک های اولیه و امداد و نجات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک های اولیه و امداد و نجات
 • مهارتهای سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای سرپرستی
 • نصب و راه‌اندازی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم جام
  60% Complete
  عنوان مدرک: سیستم جام
 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ++C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسین اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوماسین اداری
 • همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: قانون کار و تامین اجتماعی
 • نرم افزار منابع انسانی جهت آموزش پرسنل (جام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرام افزار آموزش جام
 • کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
 • کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار
 • طبقه بندی مشاغل (G20)
  100% Complete
  عنوان مدرک: طبقه بندی مشاغل (G20)
 • ایمنی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی عمومی
 • اطفاء حریق
  100% Complete
  عنوان مدرک: اطفا حریق
 • تعمیرات و نگهداری Paperless
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات و نگهداری Paperless
 • نیاز سنجی آموزشی با رویکرد طراحی مدلهای شایستگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نیاز سنجی آموزشی با رویکرد طراحی مدلهای شایستگی
 • آشنایی با استاندارد ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با استاندارد ISO 10015
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیین نگارش و مکاتیات اداری
 • طراحی ، تولید و پیاده سازی سیستم نیازسنجی آموزشی کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و تولید و پیاده سازی سیستم نیازسنجی آموزشی کارکنان
 • کمک های اولیه و امداد و نجات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک های اولیه و امداد و نجات
 • مهارتهای سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای سرپرستی
 • نصب و راه‌اندازی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com