مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت کارگزاری بانک رفاه
  مسئول پذیرش شعبه

  توضیحات: در کارگزاری بانک رفاه از ابتدا در سال 83 در قسمتهای :
  پذیرش سفارش مشتریان
  رئیس امور اداری
  رئیس دفتر مدیریت
  کارشناس صندوقهای سرمایه گذاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com