مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش عمومی /دانشگاه تهران
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور
 • 1384 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه امام حسین (ع)

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  صدا و سيما
  قائم مقام شبكه كودك و نوجوان
 • تیر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شوراي عالي كار
  دبير كارگروه توليدات داخلي
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  وزارت كار و امور اجتماعي
  مشاور معاون وزير
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  مجموعه توليدات صنعتي پانل
  مدير بازرگاني و مدير حقوقي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com