مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابدداری مالی
  گرایش علمی کابردی /دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر / معدل 1445

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  نمایندگی مجاز سایپا
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشس و کارشناس بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com