مختصری از من

اینجانب حانیه قاسمی در سن ۱۷ سالگی وارد مقطع لیسانس مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر شده و در سال ۹۴ در سن ۲۲ سالگی وارد مقطع فوق لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه علامه شدم.
سابقه تعامل و تدریس به دانش اموزان مدارس برتر در مقطع دبیرستان و ارایه برنامه تحصیلی کنکور را نیز به صورت پاره وقت به مدت سه سال در مقطع لیسانس دارم و به دنبال کسب تجربه و کار در ضمینه های مرتبط هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه علامه طباطبایی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان های برتر انجام پروژه کارشناسی تحت عنوان :بررسی میزان رضایتمندی شغلی کارکنان کارخانجات نساجی سابقه ارایه برنامه تحصیلی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیریت یک تیم دانشجویی خیریه و شرکت در بازارچه های خیریه و همکاری با موسسات مختلف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • تدریس و مشاوره
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی ارشد روانشناسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس و مشاوره
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی ارشد روانشناسی
https://.com