مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنابع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور شوشتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  حضور در مسابقه کشوری سازه مقاومت در زنجان
 • 1394
  حضور در مسابقه کشوری سازه مقاومت در دانشگاه رازی کرمانشاه
 • 1393
  برگزاری کلاس های آموزشی طراحی سازه مقاومت در دانشگاه پیام نور شوشتر

افتخارات

 • 1395
  کسب غرفه برتر در بین دانشگاه های استان خوزستان در هفته پژوهش در سال۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴
  کسب لوح تقدیر از ریاست دانشگاه جهت انجام فعالیت های علمی و فرهنگی
  کسب لوح تقدیر از ریاست دانشگاه پیام نور خوزستان در هفته پژوهش سال ۱۳۹۳ و سال۱۳۹۴
 • 1393
  کسب غرفه برتر در بین دانشگاه های استان خوزستان در هفته پژوهش
 • 1393
  کسب غرفه برتر بین دانشگاه های استان خوزستان در هفته پژوهش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه پایان دوره Msp از مجتمع فنی تهران
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه پایان دوره icdl از سازمان تخصصی فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه پایان دوره msp از مجتمع فنی و حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه پایان دوره Msp از مجتمع فنی تهران
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه پایان دوره icdl از سازمان تخصصی فنی حرفه ای
https://.com