مختصری از من

درهرکاری که وارد میشوم به فکر پیشرفت آن و انجام صحیح و کامل آن می باشم و تعد و ومسئولیت پذیری دارم-محجبه هستم و به اعتقادات مذهبی پایبندم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه دکتر شریعتی / معدل 16.44

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  آژانس هواپیمایی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس مهارت های ICDL مقدماتی و پیشرفته

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو-سپیدار- مهارت های ICDL مقدماتی و پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com