مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه مازندران

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مهندسی عمران/ معماری/

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
https://.com